Top 20 of directors on Mangaki on May 1, 2020

Tweeter
NameScoreNumber of ratingsNumber of favorites
1Hayao Miyazaki17169.58876673
2Tetsuro Araki10156.05103425
3Mamoru Hosoda4756.02887176
4Tatsuya Ishihara4560.03636134
5Yasuhiro Irie4404.02410191
6Gorō Taniguchi4023.52110183
7Akiyuki Shinbou3914.53390104
8Tomohiko Itō3894.02096185
9Takahiro Oomori3705.52987107
10Shin'ichirō Watanabe3650.02607140
11Seiji Kishi3319.51982145
12Hiroyuki Imaishi3270.02395137
13Hayato Date3114.02525120
14Tensai Okamura3083.52141102
15Seiji Mizushima3012.51725107
16Ei Aoki2883.5233190
17Noriyuki Abe2836.52197101
18Tatsuyuki Nagai2635.0190588
19Atsuko Ishizuka2539.01407106
20Naoyoshi Shiotani2525.0157497